Rukovanje, Održavanje, Servisiranje i Instalacija Kotlovnica

Toplinsko zračenje je elektromagnetsko zračenje svih tijela koja se nalaze na temperaturi iznad termodinamičke temperature (0K), odnosno odzračena energija ovisi samo o temperaturi promatranog tijela i stanju njegove površine. Primjer toplinskog zračenja je infracrveno zračenje koje emitiraju obični radijator ili električni grijač.

 
     
   
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCE


Gajnice Kotlovnica na plin

-Predtlačni kotlovi : Toplota TH47
-Snaga : 600 kw
-Automatska regulacija i dopuna sistema

-Plamenik Riello RS100
     
   

© 2013 Plinoterm, Sva prava pridržana

 

Design by: Merkat Media