Rukovanje, Održavanje, Servisiranje i Instalacija Kotlovnica

Toplinsko zračenje je elektromagnetsko zračenje svih tijela koja se nalaze na temperaturi iznad termodinamičke temperature (0K), odnosno odzračena energija ovisi samo o temperaturi promatranog tijela i stanju njegove površine. Primjer toplinskog zračenja je infracrveno zračenje koje emitiraju obični radijator ili električni grijač.

 
     
   
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCE


Ilica 190 Kotlovnica na plin

-Predtlačni kotao : TKT-Toplota TK-40
-Snaga : 400 kw
-Plamenik : Weichaupt WG40

-Spremnik za pripremu tople vode
3000 litara
     
   

© 2013 Plinoterm, Sva prava pridržana

 

Design by: Merkat Media