Rukovanje, Održavanje, Servisiranje i Instalacija Kotlovnica

Toplinsko zračenje je elektromagnetsko zračenje svih tijela koja se nalaze na temperaturi iznad termodinamičke temperature (0K), odnosno odzračena energija ovisi samo o temperaturi promatranog tijela i stanju njegove površine. Primjer toplinskog zračenja je infracrveno zračenje koje emitiraju obični radijator ili električni grijač.

 
     
   
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCE


Naserov trg 1

-Predtlačni kotao : Buderus-Logano GE615
-Snaga : 616 kw
-Wieshoub uljni plamenik WNL10/3-A
-Automatska regulacija i dopuna sistema

-Dimnjak : Inox
-Visina : 52 metra
     
   

© 2013 Plinoterm, Sva prava pridržana

 

Design by: Merkat Media