Rukovanje, Održavanje, Servisiranje i Instalacija Kotlovnica

Toplinsko zračenje je elektromagnetsko zračenje svih tijela koja se nalaze na temperaturi iznad termodinamičke temperature (0K), odnosno odzračena energija ovisi samo o temperaturi promatranog tijela i stanju njegove površine. Primjer toplinskog zračenja je infracrveno zračenje koje emitiraju obični radijator ili električni grijač.

 
     
   
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCE


Ministarstvo kulture Kotlovnica na plin

-Atmosverski kotao : Buderus-Logano
-Snaga : 375 kw
-Automatska regulacija i dopuna sistema

-Rashladni uređaj : Trane - CDAN 700
-Snaga : 180kw
     
   

© 2013 Plinoterm, Sva prava pridržana

 

Design by: Merkat Media