Rukovanje, Održavanje, Servisiranje i Instalacija Kotlovnica

Toplinsko zračenje je elektromagnetsko zračenje svih tijela koja se nalaze na temperaturi iznad termodinamičke temperature (0K), odnosno odzračena energija ovisi samo o temperaturi promatranog tijela i stanju njegove površine. Primjer toplinskog zračenja je infracrveno zračenje koje emitiraju obični radijator ili električni grijač.

 
     
   
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCE


Savska 3 Kotlovnica na plin

-Predtlačni kotao :Wiessmann
-Snaga : 680 kw
-Plamenik : Giersch MG20
-Hidraulična skretnica : Vitoplex 100
-Automatska regulacija i dopuna sistema

-Predtlačni kotao : Paromat - Simplex
-Snaga : 720kw
-Plamenik : Giersch MG20
-Automatska regulacija i dopuna sistema
     
   

© 2013 Plinoterm, Sva prava pridržana

 

Design by: Merkat Media